Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Jednostki pływające pod banderą Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW w Bydgoszczy

Studenci unikatowego kierunku Rewitalizacja Dróg Wodnych realizują zajęcia terenowe na jednostkach pływających należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ten sposób mają możliwość zdobywania praktyki na wodzie niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych - patentów żeglarskich wydawanych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej.

Kuter rzeczny KH-200 KAZIMIERZ

W listopadzie 2012 r. JM Rektor UKW wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Obrony Narodowej o nieodpłatne przekazanie rzecznego kutra KH-200. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W maju 2013 r. statek został  nieodpłatnie przekazany bydgoskiej uczelni przez saperów z Dęblina.

Kuter został wyprodukowany w 1977 r. i stanowił wyposażenie 1 Dęblińskiego batalionu mostowo-desantowego. Głównym zadaniem tego typu jednostek było montowanie na rzekach mostów pontonowych. Mogły też służyć do przewożenia żołnierzy desantu. Statek posiada jedną śrubę napędzaną silnikiem wysokoprężnym typu Delfin. Ma 8,4 metra długości i 2,3 metra szerokości. Jego waga wynosi 4 tony. Na pokład może zabrać do 12 osób. W okresie wakacyjnym 2013/2014 kuter zmienił się nie od poznania. Został przygotowany do roli statku badawczo-szkoleniowego. Pracownicy Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych tj. Dawid Szatten, Michał Habel i Paweł Twaróg przeprowadzili niezbędne prace malarsko-wykończeniowe oraz nadzorowali sprawy związane z przeglądami technicznymi i BHP. Nad każdym z etapów przygotowań kutra czuwał kpt. inż Grzegorz Nadolny z ZSŻŚ w Nakle nad Notecią. Koszty związane przystosowaniem statku pokrył Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. Zygmunt Babiński. Statek został zarejestrowany w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej oraz w Polskim Rejestrze Statków. Pozytywnie przeszedł również kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy i może być wykorzystany do prac badawczych oraz szkoleniowych.

12 października 2013 roku na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy, odbył się uroczysty chrzest kutra KAZIMIERZ. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele województwa, miasta Bydgoszczy, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Bydgoskiego Bractwa Wodnego, bydgoskich wodniaków oraz studentów i pracowników UKW. Uroczystość uświetniła obecność statku ŁOKIETEK wraz z załogą. Matką chrzestną nowej jednostki została zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Grażyna Ciemniak. W czasie uroczystości studenci II roku RDW otrzymali zawodowe książeczki żeglarskie wraz z powołaniem do załogi statku KAZIMIERZ w stopniu młodszego marynarza.

Od semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014 pod nadzorem dr Michała Habla oraz mgr Dawida Szatten, pracowników Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, studenci realizują zajęcia praktyczne na kutrze KAZIMIERZ pływając po drogach wodnych dolnej Wisły, Noteci oraz Brdy.

Do pozostałych jednostek motorowych należą: GABI I, GABI II oraz małe łodzie pontonowe.