Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Rzeki naszą przyszłością!

Serdecznie witamy na nowej stronie Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych!

o jednostce

Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy została powołana w lutym 2012 roku zastępując Zakład Hydrologii i Ochrony Wód. Badania Katedry dotyczą współczesnych procesów korytowych rzek; wpływu człowieka na obieg wody; wpływu stopni wodnych na środowisko przyrodnicze, w tym głównie na proces sedymentacji zbiornikowej i procesy erozyjno-akumulacyjne poniżej zapór; gospodarki wodnej w obszarze doliny Wisły, Brdy i Wdy oraz ochrony i kształtowania systemów hydrologicznych. Od 2006 roku prowadzone są badania w zakresie rewitalizacji dróg wodnych, w tym głównie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 i E-40 (Kanał Bydgoski). Ponadto Katedra prowadzi badania za granicą, w tym w Mongolii nad procesami zmarzlinowymi, właściwościami fizyko-chemicznymi wód, zanikiem jezior, a także w Gruzji nad wpływ zapór na rzece Rioni na środowisko. Utrzymuje bliską współpracę z Instytutem Geografii Państwowego Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie w problemie współczesnych procesów korytowych rzek, rozwoju dróg wodnych.

 

Kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Zygmunt Babiński
e-mail: zygmunt.babinski@ukw.edu.pl
Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. 52 327 71 45 w. 33