Aktualności

O Katedrze

Katedra Rewitalzacji Dróg Wodnych powstała w marcu 2013 roku z przekształcenia z Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód. Działa ona przy Instytucie Geografii, a nasi pracownicy prowadzą badania sieci rzecznej, m.in. międzynarodowych dróg E-70 i E-40, a także badania na terenie Mongolii.

Struktura

Instytut Geografii
  • Laboratorium Analiz Jakości Wód Powierzchniowych
  • Pracownia Badań Zasobów Turystycznych i Kulturowych Dróg Wodnych
  • Pracownia Nawigacji Śródlądowej i Przybrzeżnej
  • Pracownia Rewitalizacji Terenów Nadrzecznych
  • Pracownia Transportu i Logistyki

Kontakt

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Zygmunt Babiński

e-mail: zygmunt.babinski@ukw.edu.pl
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (52) 348-78-21

Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (052) 349 62 50