Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Granty i stypendia

2018 – Mobilna platforma pływająca do pomiarów hydrologicznych Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0”, współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R); (zespół: dr P. Kotlarz - kier., dr M. Habel, mgr P. Piechowiak, dr hab. W. Cieszko).

2016 - 2019 Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), wykonawcy: dr D. Muszyńska-Jeleszyńska, mgr inż. Grzegorz Nadolny, mgr Żaneta Marciniak, dr Dawid Szatten.