Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Udział pracowników Katedry RDW w 3. Sympozjum Kanału Finow

Udział pracowników Katedry RDW w 3. Sympozjum Kanału Finow

W dniach 24-25 lutego 2017 r. pracownicy Instytutu Geografii, tj. prof. Zygmunt Babiński, dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, mgr Żaneta Marciniak i mgr Grzegorz Nadolny wzięli udział w wizycie studyjnej w Porcie Schwedt nad Odrą, następnie w 3. Sympozjum dot. Kanału Finow. Kolejny dzień był zorientowany na zapoznanie się z infrastrukturą hydrotechniczną tego kanału, jak również zwiedzeniem podnośni statków Niederfinow.  Pracownicy Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych zaprezentowali tematy związane  z turystycznym znaczeniem rewitalizacji MDW E70 (Ż. Marciniak), rewitalizacją Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy (D. Muszyńska-Jeleszyńska) i znaczeniem edukacji dla potrzeb żeglugi śródlądowej, jak również formom promocji MDW E70 poprzez organizację flisów (G. Nadolny). W ramach wizyty spotkaliśmy się również z władzami powiatu Barnim.

 

Polsko-niemiecka współpraca Bydgoszczy i Eberswalde rozpoczęła się od wizyty studyjnej studentów kierunku Rewitalizacja Dróg Wodnych w 2013 roku, którą zainicjowała dr Dominika Muszyńska-Jeleszynska, następnie podpisania bilateralnej współpracy pomiędzy UKW i uniwersytetem w Eberswalde (HNE Eberswalde), a w ubiegłym roku wystawy pt. „Kanał Finow, wczoraj – dziś –jutro” przygotowana przez Stowarzyszenie Unser Finowkanal z Eberswalde, która została zaprezentowana m.in. w Eberslwade, Oderbergu (Niemcy) oraz w Bydgoszczy. Co łączy te dwa kanały? Łączy je historia, obecne problemy i Międzynarodowa Droga Wodna E70, z zaznaczeniem, iż Kanał Bydgoski jest jej integralnym elementem, a Kanał Finow, po budowie Kanału Odra-Hawela, został z niej wyłączony, stanowiąc obecnie jego turystyczne dopełnienie.

 

Link do niemieckiego artykułu po seminarium: tutaj.