Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

I Kongres Żeglugi Śródlądowej

I Kongres Żeglugi Śródlądowej

W dniach 19-20 września 2018 roku Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych oraz pracownicy Katedry RDW Instytutu Geografii, uczestniczyli w I Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Było to pierwsze przedsięwzięcie w naszym kraju promujące żeglugę śródlądową, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich środowisk aktywnie związanych z branżą żeglugową.

W wydarzeniu mającym miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, zorganizowanym przez wojewodę opolskiego - Adriana Czubaka, wspieranym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, uczestniczyło ponad 500 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Przemysław Daca oraz przedstawiciele portów morskich w Gdańsku oraz Szczecinie i Świnoujściu, urzędów marszałkowskich, urzędów żeglugi śródlądowej, branży środowiskowej, firm żeglugowych, instytucji bankowych, szkół, akademii i uniwersytetu związanych z żeglugą śródlądową oraz ze strony współorganizatora - przedstawicieli MGMiŻŚ.

W ramach kongresu odbyły się panele dyskusyjne, posiedzenia oraz targi. Posiedzeniu Rady Promocji Żeglugi Śródlądowej przewodniczył kierownik Katedry RDW - prof. dr hab. Zygmunt Babiński. Koordynator naukowy Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych – dr Dawid Szatten miał wystąpienie pt. „Droga wodna rzeki Wisły” w panelu dyskusyjnym „Nowoczesna infrastruktura żeglugowa”. Centrum RDW w czasie kongresu miało stanowisko promocyjne cieszące się dużym zainteresowaniem.

Powodem do dumy dla kadry kształcącej na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych był fakt, iż dwóch absolwentów – obecnie pracowników Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ, brało aktywny udział w Kongresie. Mgr inż. Łukasz Pieron był moderatorem jednego z paneli dyskusyjnych, a mgr inż. Łukasz Kubisiak występował w panelu „Młodzi w żegludze śródlądowej”.

Zapraszam do fotorelacji z wydarzenia oraz informacji o Kongresie na stronie organizatorów: Opolski Urząd Wojewódzki, MGMiŻŚ.