Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Prof. dr hab. Zygmunt Babiński pełnomocnikiem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prof. dr hab. Zygmunt Babiński pełnomocnikiem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

19 marca 2019 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki powołał prof. dra hab. Zygmunta Babińskiego na swojego pełnomocnika do spraw wspierania polityki rozwoju śródlądowych dróg wodnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Powołanie miało miejsce podczas Welconomy Toruń. Prof. Babiński uczestniczył w sesji panelowej pt. Multimodalność i wykorzystanie potencjału śródlądowych dróg wodnych w Korytarzu Bałtyk Adriatyk organizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (http://www.welconomy.pl/program).

Warto nadmienić, że 27 lutego 2019 roku dokonano również powołania Pana Profesora na członka Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w kadencji 2019-2022.