Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy zostało uroczyście otwarte!

Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy zostało uroczyście otwarte!

11 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Jednostka ta powołana została na mocy porozumienia Miasta Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ramach projektu EMMA współfinansowanego przez Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Gospodarzami wydarzenia była Prezydent Miasta Bydgoszczy - Maria Wasiak oraz JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - prof. dr hab. Jacek Woźny. W otwarciu Centrum uczestniczył Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Przemysław Daca, który z rąk JM Rektora UKW otrzymał medal pamiątkowy Casimirus Magnus za zasługi w rozwój dróg wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków wodnych związanych z rzekami Kujaw i Pomorza. Uroczystość zaszczycili również: Przemysław Żukowski - Dyrektor Departamentu GWiŻS MGMiŻŚ, Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Jerzy Słomiński - Dyrektor UŻŚ w Bydgoszczy, Grzegorz Smyrty - Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszczy: Lech Zagłoba-Zygler oraz Ireneusz Nitkiewicz. Krąg osób i instytucji zainteresowanych drogami wodnymi był zdecydowanie szerszy, toteż w otwarciu Centrum uczestniczyli również przedstawiciele: Instytutu Morskiego w Gdańsku, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego PSP w Bydgoszczy, Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Gminy Solec Kujawski, Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe, Bydgoskiego Parku Przemysłowego, Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Notecią, firm żeglugowych, pracownicy naukowi Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW oraz inni goście.

Przybyli goście wysłuchali okolicznościowego wykładu kierownika Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych - prof. dr hab. Zygmunta Babińskiego pt. Requiem dla Wisły, w czasie którego przedstawiono problemy związane z postępującą degradacją dolnej Wisły, utrudniającą prowadzenie żeglugi śródlądowej oraz wskazano możliwości jej przywrócenia. Koordynator naukowy Centrum - dr Dawid Szatten, przedstawił plan zadań dla otwartej jednostki. Po zakończeniu części plenarnej, odbyło się zwiedzanie Centrum.

Zapraszamy do fotorelacji z otwarcia Centrum i systematycznego śledzenia informacji nt. śródlądowych dróg wodnych m.in. w mediach społecznościowych - Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy.

fot. A. Obiała