Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Pracownicy Katedry RDW na Konferencji dot. żeglugi śródlądowej w Gdańsku

Pracownicy Katedry RDW na Konferencji dot. żeglugi śródlądowej w Gdańsku

   W dniach 27-28 listopada br. pracownicy Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii UKW uczestniczyli w konferencji pn. "Rozwój dróg wodnych w Polsce". Wydarzenie organizowane było przez sygnatariuszy porozumień ds. rewitalizacji MDW E70 - Województwa: Pomorskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Województwo Warmińsko-Mazurskie. W czasie dwudniowych obrad poruszano głównie zagadnienia związane z rozwojem MDW E70 - łączącej dorzecza Wisły i Odry. Jednakże nie zabrakło również kwestii związanych z funkcjonowaniem pozostałych DW w Polsce, w tym DW Dolnej Wisły. Kierownik Katedry RDW - prof. dr hab. Zygmunt Babiński wygłosił referat pt. "Środowisko, zmiany klimatyczne a żegluga śródlądowa", a dr Dawid Szatten, reprezentujący również Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy, wygłosił referat pt. "System kształcenia kadr dla żeglugi śródlądowej".