Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

dr Dawid Szatten powołany do Rady Żeglugi Śródlądowej

Z dumą przekazujemy informację, iż dr Dawid Szatten został powołany na członka Rady Żeglugi Śródlądowej.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym przy ministrze właściwym do spraw żeglugi śródlądowej.
Do jej głównych zadań należy między innymi opracowywanie planu promocji żeglugi śródlądowej, który określa działania mające na celu wspieranie i rozwój sektora żeglugi śródlądowej, w tym działania promocyjne, informacyjne lub edukacyjne dotyczące transportu wodnego śródlądowego.

 

Serdecznie gratulujemy!