Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Badania ankietowe mieszkańców Wilkowic na Śląsku w ramach projektu „Wilkówka”

Badania ankietowe prowadzone będą w zakresie oceny wpływu rozbiórki zapory na społeczność lokalną, gospodarkę regionu oraz zmiany przestrzenne. Naukowcy z UKW rozpoczęli badania w ramach pierwszego projektu monitoringu środowiska likwidowanej zapory wodnej w Polsce. Strona internetowa projektu: www.projekt-wilkowka.pl

Dziesięcio metrowej wysokości i przeszło stu metrowej szerokości zapora Wilkówka będzie najmłodszą z usuniętych w Europie, bo zaledwie po 8/9 latach od jej powstania. Jej likwidacja wynika z decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach podyktowanej ujawnionymi wadami konstrukcyjnymi i groźbą katastrofy budowlanej. Rozbiórka ma zostać przeprowadzona do 30.11.2021. Zespół naukowców UKW w Bydgoszczy, z Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęli interdyscyplinarne prace badawcze polegające na monitorowaniu zmian społecznych, hydrologicznych, geologicznych i biologicznych w rejonie tej budowli, w tym na rzekę Białą.

Pierwszym krokiem badań jest rozpoznanie postaw interesariuszy biorących udział w dyskusji o rozbiórce zapory. Jednym z interesariuszy jest społeczność lokalna osady Wilkowice. "Przekazane zostały do skrzynek pocztowych mieszkańców ankiety, które mają charakter anonimowy. Wyniki ankiet będą przedstawione podczas publicznej dyskusji, którą poprowadzą niezależne jednostki naukowe.
Wypełnione ankiety zbierane będą w dwóch lokalizacjach:
Skrzynka 1 - ul. Strażacka 3 (siedziba Spółki Wodociągowej w Wilkowicach)
Skrzynka 2 - ul. Wyzwolenia 25 (siedziba Urzędu Gminy Wilkowice).
Do skrzynek pocztowych przekazaliśmy w kopercie po jednej ankiecie z czerwoną pieczęcią Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Odpowiedzi z tej jednej ankiety traktować będziemy jako wspólny głos wszystkich dorosłych mieszkańców posesji.
Na zwrot ankiet czekamy do 30 grudnia!
Jeśli nie otrzymaliście Państwo ankiety i chcą Państwo udzielić nam odpowiedzi, prosimy o kontakt e-mailowy: hydro.habel@gmail.com lub telefoniczny do sekretariatu Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: tel. 52 349 62 72.

Po skontaktowaniu się z nami dostarczymy pod wskazany adres opieczętowaną ankietę." koordynator projektu dr Michał Habel

Autorami ankiety są: Karol Mieczkin i Michał Habel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz Sławomir Pytel (Uniwersytet Śląski w Katowicach).