Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

Relacja z webinarium "Rozwój usług informacji rzecznej RIS w oparciu o modele hydrologiczne i inne technologie informatyczne”

W dniu 24 lutego 2021 r. miało miejsce webinarium pn. „Rozwój usług informacji rzecznej RIS w oparciu o modele hydrologiczne i inne technologie informatyczne” zorganizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Duński Instytut Hydrauliki – DHI Polska, Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy.

Wydarzenie obejmowało tematykę działań oraz planów dotyczących rozwoju usług informacji rzecznej RIS w Polsce, a także technologii informatycznych, w tym modeli hydrologicznych, które służą sprawnemu zarządzaniu żeglugą śródlądową i stanowią nieodzowną składową systemu RIS, dlatego też prelegenci spotkania

Webinarium skierowane było do instytucji odpowiedzialnych za implementację RIS w Polsce, podmiotów dostarczających narzędzia służące wdrażaniu systemu RIS, oraz jednostek naukowych zajmujących się problematyką RIS w prowadzonych badaniach naukowych.

Wśród zaproszonych uczestników webinarium znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, z Panią Moniką Niemiec-Butryn - Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, która oficjalnie otworzyła spotkanie. Uczestnikami byli również: przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na poziomie Dyrektorów Departamentów KZGW , Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej czy kierowników Centrów Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej, przedstawiciele Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Portu Gdańsk oraz Akademii Morskiej w Szczecinie i Politechniki Gdańskiej.

W części wykładowej uczestnicy webinarium wysłuchali sześciu interesujących wykładów: (1) dr inż. Piotra Durajczyka – Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i Centrum RIS Szczecin nt. „Perspektywy implementacji systemu informacji rzecznej RIS na nowych odcinkach dróg wodnych w Polsce”; (2) Michała Żmijewskiego, reprezentującego DHI Polska nt. „Zastosowania technologii informatycznych w żegludze śródlądowej”; (3) dr Michała Habla, dr Dawida Szatten z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych IG UKW oraz Leszka Ziółkowskiego z DHI Polska odnośnie „Symulowania głębokości tranzytowych dróg wodnych z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli hydromorfologicznych”; (4) Leszka Ziółkowskiego - DHI Polska nt. „Zastosowania modelowania rzek w żegludze śródlądowej na podstawie wybranych wdrożeń w Polsce”. Kolejny wykład (5) przedstawiony przez panów Grzegorza Chamryka, Jacka Jędrzejczyka, reprezentujących SWECO Consulting oraz Panią Monikę Mesjasz z PGW Wody Polskie dotyczył „Prezentacji bieżących parametrów nawigacyjnych na Odrzańskiej Drodze Wodnej w Informatorze nawigacyjnym na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu”. Ostatnia prezentacja części wykładowej (6)  poruszała temat „Wykorzystania probabilistycznego modelu oceny zapasu wody pod stępką statku (UKC) do oceny bezpieczeństwa nawigacji na szlaku nawigacyjnym” i przygotowana była przez dr inż. Martę Schoeneich, dr Michała Habla, dr Dawida Szatten z Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych IG UKW

Organizatorzy serdecznie dziękują prelegentom za interesujące wystąpienia, a uczestnikom za spotkanie w ramach webinarium. Zapraszamy do „wirtualnej” galerii zdjęć z wydarzenia.