Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

Relacja

z

I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

 

 

W dniu 29 kwietnia w Bydgoszczy odbył się Finał I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Konkurs zorganizowali pracownicy Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Olimpiada skierowana była do uczniów szkół średnich, których profil nauczania związany jest z żeglugą morską i śródlądową, hydrotechniką i melioracjami. Patronat honorowy nad Olimpiadą sprawowali: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk oraz Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce – Program Żegluga Śródlądowa.

Na finał konkursu do Bydgoszczy przybyło do Bydgoszczy 29 uczniów z pięciu szkół o profilu związanym z żeglugą. Otwarcie odbyło się w Bibliotece Głównej UKW. Słowo wstępne wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski oraz Dziekan WKFZiT prof. dr hab. Zygmunt Babiński. Jury konkursu stanowili: prof. dr. hab. Zygmunt Babiński (UKW), kpt.ż. ś. Edward Ossowski (prezes Żegluga Bydgoska Sp. zo.o.), kpt. ż. ś. Jerzy Słomiński (dyrektor Urzędu Żeglugi w Bydgoszczy), Stanisław Wroński (Biuro Marszałka ds. Dróg Wodnych). 

Do ścisłego finału – etapu ustnego awansowało 10 uczniów po etapie pisemnym.  W gronie dziesięciu finalistów znalazło się 6 uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Notecią, dwójka uczniów z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, jedna osoba z Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu oraz jedna osoba z Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy.

 

Laureatami Olimpiady zostali:

I miejsce - Bartosz Warszyński (Zespół Szkół Morskich w Darłowie),

II miejsce - Michał Wanot (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu),

III miejsce - Jakub Jabłoński (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią).

 

Sponsorem nagród była firma Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Grupa OT LOGISTIC.

 

Celem konkursu było: popularyzowanie wiedzy o śródlądowych drogach wodnych i morzu, żeglarstwie, Marynarce Wojennej, zasłużonych dla kraju Ludzi Morza, polskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodarczym i rozwojowym, walorach turystycznych wód powierzchniowych, aspektach ekologicznych i prozdrowotnych turystyki wodnej.

 

Planowane jest coroczne organizowanie Olimpiady.

Zapraszamy!

 

Przygotował: M. Habel