Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

W dniu 6 kwietnia w Bydgoszczy odbył się Finał II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Konkurs zorganizowali pracownicy Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych, Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Olimpiada skierowana była do uczniów szkół średnich, których profil nauczania związany jest z żeglugą morską i śródlądową, hydrotechniką i melioracjami.

 

Patronat honorowy nad II Olimpiadą objęli:

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Pan Marek Gróbarczyk

Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk – Sekcja Transportu Śródlądowego

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce – Program Żegluga Śródlądowa

 

 

 Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

 

Na finał konkursu do Bydgoszczy przybyło 32 uczniów z pięciu szkół o profilu związanym z żeglugą. Otwarcie odbyło się w Bibliotece Głównej UKW. Słowo wstępne wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. dr hab. Zygmunt Babiński.

Jury konkursu stanowili: prof. dr. hab. Zygmunt Babiński - przewodniczący (UKW), Edward Ossowski (Prezes Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.), Łukasz Pieron (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), Jerzy Słomiński (Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy), Stanisław Wroński (Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Dróg Wodnych), dr hab. Zbigniew Podgórski (Dyrektor IG UKW).

Po etapie pisemnym, do ścisłego finału - etapu ustnego, awansowało 10 uczniów.  W ich gronie znalazło się: po 3 uczniów z Technikum Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Notecią oraz z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, dwie osoby z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.

Laureatami II Olimpiady zostali:

I miejsce - Michał Wanot (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu),

II miejsce – Krzysztof Rychlewski (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n.Notecią),

III miejsce - Bartosz Warszyński (Zespół Szkół Morskich w Darłowie).

Zwycięzca II Olimpiady zapewnił nagrodę dla najlepszej Szkoły - Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu.

Pozostałymi laureatami ścisłego etapu finałowego zostali:

IV miejsce – Alicja Zdyr (Zespół Szkół Morskich w Darłowie),

V miejsce - Jakub Jabłoński (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n.Notecią),

oraz (miejsca VI-X w porządku alfabetycznym): Aleksandra Grabowska (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu), Radosław Maliszewski (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n.Notecią), Kuba Skowroński (Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy), Emilia Tokarska (Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu), Kacper Wtykło (Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu).

 

Sponsorami nagród byli:

 

Związek Polskich Armatorów Śródlądowych – Prezes Bartosz Fabiańczyk

Muzeum Kanału Bydgoskiego

 II Olimpiada współfinansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz budżetu Miasta Bydgoszcz w ramach transnarodowego projektu EMMA (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego).

 

 

 Patronat medialny nad II Olimpiadą objęli:

 

 

 Link do relacji z Olimpiady na stronie partnera medialnego - Gazety Pomorskiej.

Link do relacji z Olimpiady na stronie partnera medialnego - TVP Bydgoszcz.

 

Celem konkursu było: popularyzowanie wiedzy o śródlądowych drogach wodnych i morzu, żeglarstwie, Marynarce Wojennej, zasłużonych dla kraju Ludzi Morza, polskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodarczym i rozwojowym, walorach turystycznych wód powierzchniowych, aspektach ekologicznych i prozdrowotnych turystyki wodnej.

 

Planowane jest coroczne organizowanie Olimpiady.

Zapraszamy!