Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych

o jednostce

Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy powołana w 2012 roku powiązana jest ściśle z unikatowym w skali Europy kierunkiem studiów inżynierskich tej samej nazwy.

Problematyka prowadzonych badań obejmuje wieloaspektowe funkcjonowanie środowiska fluwialnego, ze szczególnym uwzględnieniem śródlądowych dróg wodnych, tj. wpływ antropopresji na współczesne procesy korytowe i stan ekologiczny wód; dynamika procesów hydromorfologicznych w zlewni z wykorzystaniem modelowania oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem prowadzenia żeglugi.

Główny obszar badań stanowi Dolna Wisła. Badania prowadzone są również na innych rzekach europejskich w ramach projektów międzynarodowych i krajowych w oparciu o współpracę z ośrodkami naukowymi z Polski i z zagranicy.

Kontakt

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Zygmunt Babiński
e-mail: zygmunt.babinski@ukw.edu.pl
Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. 52 327 71 45 w. 33